1,5 Miljoen kiezers zijn knettergek

Eerder verschenen in het De Democraat (D’66 blaadje), augustus 2010

…”Democracy is the worst form of government except for all those others that have been tried. The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.”

Winston Churchill

De kiezers hebben gesproken. De PVV is de grote winnaar van deze verkiezingen. Ik had het Nederlandse electoraat toch al niet hoog zitten, maar dat bijna 2 miljoen Nederlanders als knettergek kunnen worden bestempeld, dat had ik niet verwacht. Ikzelf was door twee vrienden gemachtigd om te stemmen. “Op het lekkerste wijf van de VVD, die blonde op nummer vier.” Het zou mijn stem niet zijn, maar mijn democratische idealen overstijgen mijn eigen politieke voorkeur. Sinds Fred Teeven, misschien nog wel een grotere bedreiging voor de rechtstaat dan Wilders, daar vaker het woord ‘verbod’ in de mond neemt dan Job ‘eeeh’ zegt als hij een vraag beantwoordt, heb ik de VVD niet zo hoog meer zitten.

Kan je wel stellen dat 2 miljoen van de stemmers knettergek is? Jazeker! Een stem op Wilders getuigt namelijk niet van intelligentie. Als je in Nederland stemt, dan stem je op een politicus die om beleid te maken moet samenwerken. Samenwerken betekent automatisch compromissen sluiten. Het intelligentiequotiënt van de achterban van de PVV is te laag om die kwinkslag te kunnen maken. Want is een stem op Wilders nu juist niet een stem op een politicus die wel doet wat hij zegt? Dat werkt niet in onze politieke structuur. Enkel figuren als kameraad Stalin, Herr Hitler en Napoleon hoefden geen rekening te houden met collega politici. Alleen in een dictatuur kan een politicus zijn eigen programma ten uitvoer brengen. Ik zit op het moment 2Vandaaag te kijken. Henk en Ingrid aan het woord. In zwaar accent: “Die politici hebben allemoal praotjes die ze nooit waarmoaken.” Nee duh! Simpele zielen, dat kan ook niet. Representatieve democratie. 7

Er is een tweede probleem met de PVV. Een aantal punten druist tegen de principes van een democratische rechtstaat in. We doen sinds de Franse Revolutie niet meer aan klassenjustitie. Dat betekent dat iedereen gelijk is voor de wet. De PVV wil echter terug naar de door hen zo verafschuwde Middeleeuwen. Is de ‘kopvoddentaks’ van Wilders een belasting op religieuze uitingen in het algemeen? Is een verbod op het stichten van islamitische scholen een verbod op het stichten van scholen op religieuze grondslag in het algemeen? Betekent een verbod van de koran ook een verbod op de bijbel, waarin wordt opgeroepen homoseksuelen te stenigen? Wat betekent het uitzetten van criminele islamieten voor Nederlanders die eenzelfde criminele activiteit hebben ontplooit? Wordt voor hen een strafkamp op het mooie eiland Texel gebouwd? Het antwoord van de PVV is nee: deze wetgeving zou alleen voor islamieten moeten gelden. Dat is je reinste racisme! Ik kan er niets anders van maken. Waarom mogen christenen bij bijvoorbeeld het bouwen van een kerk zich wel beroepen op de vrijheid van godsdienst, maar mogen islamieten dat niet bij het bouwen van een nieuwe moskee?We leven niet meer in de jaren ’50 waar iedereen nog boerenkool at en de veldwachter kwajongens in de kraag greep. Of je het nu leuk vindt of niet: we hebben een multiculturele samenleving. Ik denk niet dat Henk en Ingrid er zo niet over hebben nagedacht. Ik vrees zelfs dat Henk en Ingrid niet eens weten wat het gelijkheidsbeginsel inhoudt. En dan heb ik het over de schade die Wilders toebrengt aan de Nederlandse exportpositie nog niet eens gehad!

Ik hoop van ganser harte dat de PVV geen regeringsverantwoordelijkheid krijgt. Ongetwijfeld zullen Henk en Ingrid na vier jaar, als de PVV het überhaupt zo lang volhoudt, Geertje enorm afstraffen, omdat hij niet alles heeft kunnen waarmaken wat hij tijdens het oppositievoeren en in de campagne allemaal beweerd heeft. Mocht er een kabinet VVD-CDA-PVV komen met Fred Teeven als minister van Justitie en Geert Wilders als minister van Integratie dan vraag ik politiek asiel aan in Suriname. Daar is weliswaar een moordenaar en drugscrimineel aan de macht, maar zelfs dat is minder erg dan een knettergek Nederlands kabinet. Het kan bovendien geen toeval zijn dat de PVV het zo goed heeft gedaan in Limburg. Wel verwonderlijk dat de heuvelprovincie, waarvan het vlaaienvolkje zelf vaak als allochtone groep wordt weggezet, zich keert tegen de allochtone Nederlanders. Er zit voor de partijen niets anders op. De inspiratieloze verkiezingsprogramma’s door de Shredder en al polderend tot een regeerakkoord komen. Hopelijk zonder de PVV!